Zdjele

Od davnina je zdjela bila upotrebni predmet najšire primjene. Izrađivale su se od drva, keramike i slično, a naša ih autorica proizvodi od špage. Pri tom kreira tri osnovna oblika: okrugle, četvrtaste i ovalne, a namjena im je u dekorativne svrhe. Već same po sebi predstavljaju ukras prostora, a moguće ih je i upotpuniti nekim suhim aranžmanom cvijeća ili pravim voćem.